Hoitohevonen

Haaveiletko omasta hevosesta? Haluatko tietää, minkälaista olisi omistaa oma hevonen käytännössä? Oletko kiinnostunut työskentelemään tulevaisuudessa hevosten parissa?

Tallin vakioasiakkaiden ja seuran jäsenten on mahdollista saada talliltamme oma hoitohevonen, jonka kanssa voi opetella hevosen hoitoa sekä yleisimpiä tallitöitä turvallisessa ja valvotussa ympäristössä! Hoitajuus antaa mahdollisuuden tutustua ja opetella hevosen omistamiseen liittyviä asioita ilman suuria vastuita sekä taloudellisia kuluja, mitä hevosen omistamiseen liittyy.

Hevosenhoitaja vierailee tallillamme määrättyinä hoitopäivinä suorittamassa hoitajan tehtäviä. Hoitopäivät- ja kerrat on mahdollista räätälöidä yksilöllisesti siten, että se sopii niin hoitajalle kuin tallille. Hoitajalla voi olla useampia hoitohevosia, niin kuin hoitohepalla voi olla useampia hoitajia. Tällöin hoitajat vain vierailevat eri päivinä viikon aikana. Ensisijaisesti pyrimme kuitenkin siihen, että kaikki saisivat oman mieleisensä ja tasoisensa hoitohevosen. Hoitajan alaikäraja hoitoponille on 10v. ja hoitohevoselle 12v. Hoitohevoseksi on mahdollisuus saada joku tallin tuntihevosista tai -poneista.

Hoitajana toimiminen on muutakin kuin viikoittaista hevosenhoitoa. Hoitajat saavat muista hoitajista uusia ystäviä sekä oppivat uusia asioita hevosenhoidon ohella, sillä tallin henkilökunta ja hoitajien vastuuhenkilö opettaa heille erilaisia taitoja ja lisää tietämystä hevosenhoidosta hoitojakson ohella. Hoitajille järjestetään kausittain yhteisiä talliteemaisia viikonloppuja ja virkistyspäiviä, johon kuuluu mukavaa yhdessäoloa ja hevosten kanssa mielekästä puuhastelua.

Hoitajan tehtäviin kuuluu mm.:

 • Hevosen hoitaminen, eli hevosen karvapeitteen, kavioiden sekä harjan ja hännän puhdistaminen.
 • Hevosen yleiskunnon tarkastaminen, eli onko hevosella ruhjeita tai esimerkiksi kenkä irronnut.
 • Hevosen kanssa mielekäs puuhailu maasta käsin, jotta myös mieli pääsee tuulettumaan. Esimerkiksi rauhallinen taluttelu.
 • Hevosen kisahoitajana toimiminen. Tämä tarkoittaa käytännössä muun muassa ruokkimista, juottamista, loimittamista, harjaamista, letittämistä, satuloimista ja kävelyttämistä kilpailupäivänä.
 • Hevosen varusteiden perusteellinen putsaus, mukaan lukien harjalaukku sisältöineen.
 • Hevosen karsinan puhtaanapito, eli juoma- ja ruokakupin puhdistus, sekä tarvittaessa talikointi ja turvettaminen.
 • Hevosen tarhan päivittäinen puhdistus, eli tarhasta poistetaan talikolla lantakasat (ei talvikaudella).
 • Tallin yleinen siisteys, kuten satulahuoneen ja käytävän lakaisu.
 • Tarvittaessa tallin avustaminen esimerkiksi talutustunneilla ja hevosten varustamisessa tunneille.
 • Hoitajat voivat halutessaan osallistua tallitöihin, mutta näistä tulee sopia henkilökunnan kanssa erikseen.

Huomaathan, että hoitosuhteeseen ei kuulu ratsastus tai hevosen liikuttaminen ellei toisin pyydetä. Hevosen voi vuokrata erikseen normaalien käytäntöjen mukaisesti. Hoitamista ei myöskään tapahdu hoitajan toimesta hevosen ollessa asiakaskäytössä, sillä asiakkaamme saavat itse varustaa ja hoitaa oman tuntihevosensa.

Hoitosuhteen saamisen edellytykset:

 • Hoitajan täytyy olla yli 10v.
 • Hoitajan täytyy kuulua Horse Hill -tallin asiakaskuntaan.
 • Hoitajalla täytyy olla huoltajan kirjallinen lupa hoitohevoseen.
 • Hoitajan täytyy olla Riding Club HH ry:n jäsen, jotta hänellä on tarvittavat vakuutukset sekä pystyy suorittamaan Hoito I -merkin. Vuoden 2020 jäsenmaksu juniorille on 48 €.
 • Hoitajalla täytyy suorittaa SRL:n Hoito I -merkki. Näin varmistetaan lapsen osaamistason olevan tarpeeksi hyvä pärjätäkseen turvallisesti ja omatoimisesti hevosen kanssa. Merkkisuoritus rekisteröidään ensi vuoden jäsenkorttiin ja suorituksesta saa metallisen rintamerkin sekä diplomin. Yksi merkkisuoritus maksaa 5 €.

TAI

 • Hoitajan täytyy osallistua hoitotason heppakerhoon. Seuran järjestämissä heppakerhoissa opetetaan Hoito I -merkin vaatimia taitoja 10 viikon kestoisella kurssilla. Lue lisää seuran heppakerhoista.

Hoito I -merkki

Hoito I -merkin suorittaja osaa hoitaa hevosta itsenäisesti ja selviytyy hevosenhoitajan tavallisimmista tehtävistä. Suorittajien alaikärajaksi suositellaan 10 vuotta. Ennen Hoito I -merkin suorittamista täytyy suorittaa perushoitomerkki tai hallita vastaavat tiedot ja taidot.

Hallittavat tiedot ja taidot:

• Hevosen perustarpeet
• Hevosen rakenne
• Hevosen päivittäinen tarkastus
• Hevosen ruokinnan perusteet
• Karsinan puhdistaminen ja kuivikkeet
• Loimittaminen
• Suojat
• Varusteiden huolto
• Hevosen pesu
• Perustieto kengityksestä ja kavioiden hoidosta
• Hevosen värit ja merkit
• Hevosrodut

Ennen Hoito I -merkin suorittamista täytyy hallita perushoitomerkkiä vastaavat tiedot ja taidot.

Perushoitomerkki

Perushoitomerkin suorittaja osaa hoitaa ja varustaa hevosen itsenäisesti ratsastustunnille ja sieltä pois.

Hallittavat tiedot ja taidot:

• Tallikäyttäytyminen
• Hevosen hoitaminen
• Hevosen sitominen
• Hevosen puhdistus
• Satulointi ja suitsiminen
• Hevosen taluttaminen


Mitä pitää tehdä hoitohevosen saamiseksi?

 • Ladata huoltajalle kirjallinen lupalappu, joka täytetään ja toimitetaan tallille seuran nuorisovastaavalle tai tallin yrittäjille.

 • Liittyä seuran jäseneksi, mikäli et ole vielä seuran jäsen. Vuoden 2020 jäsenmaksu juniorille on 48 €.
 • Osallistua järjestettäviin merkkisuorituksiin. Yksi merkkisuoritus maksaa 5 €. Merkkisuoritukset järjestetään keväisin ja syksyisin.

TAI

 • Osallistua järjestettäviin hoitotason heppakerhoihin. Hoitotason heppakerho kestää yleensä noin 10 viikkoa, jossa opetellaan ohjatussa ympäristössä Hoito I -merkin tasoisia tietotaitoja. Kerhot pyörivät yleensä keväisin ja syksyisin.
 • Hoitajan suoritettua merkin tai kerhon hyväksytysti, hän osallistuu muiden hoitajien kanssa järjestettävään ensimmäiseen kokoukseen, jossa käydään säännöt läpi. Kokouksia järjestetään säännöllisesti koko hoitokauden ajan.
 • Jos merkkejä ei suoriteta hyväksytysti tai lapsi/nuori ei koe vielä osaavansa kyseisiä tietoja ja taitoja, hän voi ilmoittautua kausittain järjestettäviin heppakerhoihin, joissa opetellaan mm. perushoitomerkkiin ja Hoito I -merkkiin tarvittavia taitoja aina seuraavaa hoitokautta varten.

  Tule mukaan heppakerhoihin
 • Hoitohevonen on mahdollista saada myös kesken hoitokauden, mutta tällöin tulee olla yhteydessä hoitajien vastuuhenkilöön tai tallin yrittäjiin, jolloin katsotaan yhdessä mikä on tilanne!

2020

Ilmoittautuminen kevään hoitohevosjaksolle on päättynyt.

Kevään hoitohevosjakso alkaa viikolla 2 (6.-12.1.) ja päättyy viikolla 25 (15.-21.6).


Linkit:

Merkkisäännöt 2016
Hevostaitomerkki – Hoito I -merkki


Lisätietoja:

Horse Hill Ky
Hoitajien vastuuhenkilö Emilia Micklin
ridingclubhh@gmail.comHorse Hill Ky
Yrittäjä Niina Timonen
niina.jylha@horsehill.fi