HH Cup

Säännöt päivitetty 3.2.2023

Horse Hill:n pokaalista, eli HH Cupista, kilpailevat tallin tuntihevosilla osallistuvat ratsastajat, jotka osallistuvat aktiivisesti vuoden aikana tallin ja seuran järjestämiin ratsastuskilpailuihin. HH Cupit jaetaan vuoden lopussa niille ratsukoille, jotka ovat kilpailleet tallin ja seuran järjestämissä ratsastuskilpailuissa, ja saavuttaneet sen kautta korkeimmat rankingpistemäärät. Ranking-pisteytys alkaa vuoden ensimmäisestä ratsastuskilpailusta.

Vuoden 2022 HH Cup -rankingin tulokset:

Juniorit 2022

Seniorit 2022

Ranking-säännöt:

1. Kilpailijat:

1.1. Kilpailuranking:
– Juniorit tallin hevosella
– Juniorit omalla hevosella
– Seniorit tallin hevosella
– Seniorit omalla hevosella

1.2. Juniori- ja senioripokaaleista, eli HH Cupista, voivat kilpailla omassa sarjassa tallin tuntihevosilla osallistuvat sekä omalla hevosella osallistuvat.

1.3. Kilpailija on juniori sen kalenterivuoden loppuun, kun hän täyttää 18 vuotta. Eli seniori on vähintään 19-vuotias.

1.4. Ratsastaja voi osallistua HH Cupin rankingiin vain yhdellä hevosella / kilpailu. Mikäli ratsastaja osallistuu useammalla hevosella, tulee hänen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa, millä hevosella hän osallistuu rankingiin.

1.5. Ratsastaja voi osallistua HH Cupin rankingiin osallistumalla yhteen luokkaan / kilpailu. Mikäli ratsastaja osallistuu useampaan luokkaan samalla tai eri hevosella, tulee hänen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa, kummassa luokassa tai kummalla hevosella hän osallistuu rankingiin.

1.6. Mikäli ratsastaja ei ilmoita ennen luokan alkamista millä hevosella / luokalla hän osallistuu rankingiin, tällöin hänet automaattisesti ilmoitetaan rankingiin siinä luokassa ja sillä hevosella, millä hän aloittaa kilpailusuorituksen.

1.7. Ratsastajan ranking-pisteytys lasketaan kaikista vuoden aikana järjestetyistä Horse Hill:n ja Club HH:n kilpailuista, joihin hän osallistuu.

1.8. Kilpailutasot ovat samat junioreilla ja senioreilla.

2. Horse Hillin juniori- ja seniorirankingiin voi osallistua seuraavien tallin ja seuran järjestämien kilpailujen kautta:

2.1. Horse Hill Oy:n järjestämät:
– Harjoitusestekilpailut
– Harjoituskoulukilpailut
– Harjoitusmaastotaitokilpailut

2.2. Riding Club HH ry:n järjestämät:
– Seuraestekilpailujen harjoitustason luokat
– Seuraestekilpailujen seuratason luokat
– Seurakoulukilpailujen harjoitustason luokat
– Seurakoulukilpailujen seuratason luokat

3. Pisteytys:

3.1. Pisteet lasketaan sijoitusten ja osallistumisten perusteella.

3.2. Vuoden lopussa kaikkien harjoitus- ja seurakilpailuista saadut pisteet lasketaan yhteen ja kunkin rankingin voittaja on se, jolla on eniten pisteitä. Jos kilpailijat saavat pisteitä saman verran, paremmuuden ratkaisee:

  1. Kuka on määrällisesti osallistunut eniten vuoden aikana kilpailuihin.
  2. Kenellä on vähiten hylättyjä suorituksia.
  3. Kenellä on eniten hyväksyttyjä suorituksia.
  4. Kenellä on eniten sijoituksia.
  5. Mikäli kilpailijat ovat silti tasavertaisia näistä paremmuusvertailuista huolimatta, lopullisen paremmuuden ratkaisee HH Cupin järjestäjä eli Horse Hill Oy:n edustajisto.

3.3. Hylätystä suorituksesta ei saa sijoituspisteitä, vaan ainoastaan osallistumispisteen.

3.4. Mikäli luokkaan osallistuu alle 3 ratsukkoa, sijoituspisteitä ei jaeta. Ratsukko saa hyväksytystä suorituksesta 2 pistettä ja hylätystä 1 pisteen.

4. Ranking-taulukko:

TasoEsteratsastusKouluratsastusSijoitus*Ei sijoitustaHylätty suoritus
1.RistikkoHelppo D4 3 – –21
2.40-50cmHelppo C5 4 3 – –21
3.50-65cmHelppo B6 5 4 3 –21
4.70-80cmHelppo A7 6 5 4 –21

Mikäli tasojen nostamiselle tulee tarvetta, taulukkoa voidaan täydentää.

*4.1. Pistemäärät ovat sijoitusten mukaisessa järjestyksessä.
Esim. HeC, kun sijoittuneita on kaksi, saa 1. sijoittunut ratsastaja 4 sijoituspistettä ja 2. sijoittunut 3 sijoituspistettä. Mikäli sijoittuneita olisi kolme, pistemäärät nousisivat 1. sijoittuneelle 5 pisteeseen jne.
Mikäli luokassa sijoittuisi vain yksi ratsastaja, sijoittunut saisi 3 sijoituspistettä.

4.2. Maastotaitokilpailuista pisteytetään ainoastaan osallistumisen perusteella, eli 1 pisteen verran.

4.3. Seuratason luokissa kilpailemisesta saa + 1 pisteen ansaitun pisteytyksen lisäksi, mukaan lukien sijoitus, ei-sijoitus ja hylätty suoritus.

HH Cupin järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia sääntöihin tarvittaessa myös kesken kauden.