HH Cup

Säännöt päivitetty 3.10.2019

Horse Hill:n pokaalista, eli HH Cupista, kilpailevat tallin tuntihevosilla osallistuvat ratsastajat, jotka osallistuvat aktiivisesti vuoden aikana tallin ja seuran järjestämiin ratsastuskilpailuihin. HH Cupit jaetaan vuoden lopussa niille ratsukoille, jotka ovat kilpailleet tallin ja seuran järjestämissä ratsastuskilpailuissa, ja saavuttaneet sen kautta korkeimmat rankingpistemäärät.

Ranking-säännöt:

1. Kilpailijat:

1.1. Kilpailuranking:
– Juniorit
– Seniorit

1.2. Juniori- ja senioripokaaleista, eli HH Cupista, voivat kilpailla ainoastaan tallin tuntihevosilla osallistuvat ratsastajat.

1.3. Kilpailija on juniori sen kalenterivuoden loppuun, kun hän täyttää 18 vuotta. Eli seniori on vähintään 19-vuotias.

1.4. Ratsastaja voi osallistua HH Cupin rankingiin vain yhdellä hevosella / kilpailu. Mikäli ratsastaja osallistuu useammalla hevosella, tulee hänen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa, millä hevosella hän osallistuu rankingiin.

1.5. Ratsastaja voi osallistua HH Cupin rankingiin osallistumalla yhteen luokkaan / kilpailu. Mikäli ratsastaja osallistuu useampaan luokkaan samalla tai eri hevosella, tulee hänen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa, kummassa luokassa tai kummalla hevosella hän osallistuu rankingiin.

1.6. Mikäli ratsastaja ei ilmoita ennen luokan alkamista millä hevosella / luokalla hän osallistuu rankingiin, tällöin hänet automaattisesti ilmoitetaan rankingiin siinä luokassa ja sillä hevosella, millä hän aloittaa kilpailusuorituksen.

1.7. Ratsastajan ranking-pisteytys lasketaan kaikista vuoden aikana järjestetyistä Horse Hill:n ja Club HH:n kilpailuista, joihin hän osallistuu.

1.8. Kilpailutasot ovat samat junioreilla ja senioreilla.

2. Horse Hillin juniori- ja seniorirankingiin voi osallistua seuraavien tallin ja seuran järjestämien kilpailujen kautta:

2.1. Horse Hill Ky:n järjestämät:
– Harjoitustason esteratsastuskilpailut
– Harjoitustason kouluratsastuskilpailut
– Harjoitustason maastotaitokilpailut

2.2. Riding Club HH ry:n järjestämät:
– 1-tason esteratsastuskilpailujen harjoitustason luokat
– 1-tason esteratsastuskilpailujen 1-tason luokat
– 1-tason kouluratsastuskilpailujen harjoitustason luokat
– 1-tason kouluratsastuskilpailujen 1-tason luokat

3. Pisteytys:

3.1. Pisteet lasketaan sijoitusten ja osallistumisten perusteella.

3.2. Vuoden lopussa kaikkien harjoitus- ja 1-tason kilpailuista saadut pisteet lasketaan yhteen ja kunkin rankingin voittaja on se, jolla on eniten pisteitä. Jos eniten pisteitä keränneitä on enemmän kuin yksi, paremmuuden ratkaisee kilpailuissa saavutettujen korkeampien sijoitusten määrä jne.

3.3. Hylätystä suorituksesta ei saa sijoituspisteitä, vaan ainoastaan osallistumispisteen.

3.4. Mikäli luokkaan osallistuu alle 3 ratsukkoa, sijoituspisteitä ei jaeta. Ratsukko saa hyväksytystä suorituksesta 2 pistettä ja hylätystä 1 pisteen.

4. Ranking-taulukko:

TasoEsteratsastusKouluratsastusSijoitus*Ei sijoitustaHylätty suoritus
1.RistikkoHelppo D4 3 – –21
2.40-50cmHelppo C5 4 3 – –21
3.50-65cmHelppo B6 5 4 3 –21
4.70-80cmHelppo A7 6 5 4 –21

Mikäli tasojen nostamiselle tulee tarvetta, taulukkoa voidaan täydentää.

*4.1. Pistemäärät ovat sijoitusten mukaisessa järjestyksessä.
Esim. HeC, kun sijoittuneita on kaksi, saa 1. sijoittunut ratsastaja 4 sijoituspistettä ja 2. sijoittunut 3 sijoituspistettä. Mikäli sijoittuneita olisi kolme, pistemäärät nousisivat 1. sijoittuneelle 5 pisteeseen jne.
Mikäli luokassa sijoittuisi vain yksi ratsastaja, sijoittunut saisi 3 sijoituspistettä.

4.2. Maastotaitokilpailuista pisteytetään ainoastaan osallistumisen perusteella, eli 1 pisteen verran.

4.3. 1-tason luokissa kilpailemisesta saa + 1 pisteen ansaitun pisteytyksen lisäksi, mukaan lukien sijoitus, ei-sijoitus ja hylätty suoritus.

HH Cupin järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia sääntöihin tarvittaessa myös kesken kauden.